GDPR och dataskyddspolicy

EHCC värnar om Din personliga integritet och samlar in, behandlar och använder personuppgifter i enlighet med denna dataskyddspolicy.

Som hyresgäst eller bostadssökande hos EHCC eller med motsvarande anknytning till oss accepterar Du vår dataskyddspolicy och behandling av Dina personuppgifter. Vidare godkänner Du att EHCC använder telefon, e-post, meddelandetjänst via ”mina sidor” brev eller annan skriftlig kommunikation för att kommunicera med Dig.

När samlar vi in data?

Vi kan komma att samla in data i samband med registrering som bostadssökande och/eller vid intresseanmälan till specifika objekt. Det gäller också vid e-post, telefonsamtal och besök före och under hyresförhållandet.

Vad samlar vi in?

Vi samlar in personlig information och kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer m m samt uppgifter om familjeförhållanden och nuvarande boende vid tidpunkten för ansökan. I vissa fall är det även relevant med kontaktuppgifter till anhörig vilket vi registrerar först efter samtycke vilket även gäller för relevanta uppgifter om hälsotillstånd som har betydelse i vårt arbete med ansökan om bostad.

Även ekonomisk och finansiell information som är relevant såsom inkomst, uppgifter om betalningsanmärkningar och betalningshistorik/skulder samt kontonummer (för autogiro, e-faktura m m) samlas in liksom viss information från besök på hemsida såsom IP-adress och webbläsarinställningar.

Uppgifterna som samlas in är nödvändiga för att kunna bli hyresgäst hos EHCC och för att kunna administrera ett pågående hyresförhållande.

Informationen som samlas in före hyresförhållandet startar, på intressent- eller bostadssökarstadiet är likaså nödvändiga för att kunna analysera marknadsförutsättningarna för en viss typ av boende och för att kunna bearbeta Dig som potentiell ny hyresgäst hos oss.

Hur används informationen?

All information samlas in för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden som fastighetsägare. Följande syften och lagliga grunder för behandling av personuppgifter har identifierats:

  1. Bekräfta identitet och verifiera person-/kontaktuppgifter för att vi ska kunna utföra avtalsmässiga åtaganden i hyresförhållandet.  Det är också relevant för att sökandet och erbjudandet av lediga bostäder ska kunna göras rationell och med viss transparens.
  2. För att kunna informera om pågående projekt efter lämnade intressepreferenser. Samtycke för registrering krävs.
  3. För att kunna utföra eventuella kund- och marknadsundersökningar. Samtycke krävs för registreringen.
  4. För att säkerställa att webbsida eller annan typ av kommunikation visas på ett korrekt och effektivt sätt.
  5. För att kunna följa tillämplig lagstiftning och möjliggöra myndighetsutövning inom vårt verksamhetsområde.

Delar vi med oss av informationen?

Vi överför eller delar information med leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners. I denna process vidtas rimliga legala, tekniska och administrativa åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert.

Varje delning och/eller överföring sker efter övervägande och inte per automatik.

Myndigheter såsom Skatteverket, Kronofogdemyndighet och/eller andra myndigheter kan kräva att EHCC enligt lag eller annat berättigat syfte ska lämna information som innehåller personuppgifter enligt ovan.

Ingen försäljning av personuppgifter förekommer.

Vart behandlas personuppgifterna?

EHCC behandlar personuppgifterna fysiskt på kontor/arkiv i Tibro samt digitalt inom EU och i förekommande fall genom systemleverantörer med biträdesavtal.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Uppgifterna sparas så länge det är relevant för att uppfylla syftet med insamlingen. Rent konkret innebär det att en gallring och avidentifiering sker när ett hyresförhållande upphör alternativt efter det att en eventuell hyresskuld efter avflyttning slutreglerats.

Uppgifter registrerade för ansökan om bostad raderas efter 12 månader om personen inte förnyat sin anmälan om intresse.

Rättigheter

Som registrerad har Du rätt att få tillgång till den data som samlats in och registrerats och uppgift om i vilket syfte detta utförts.

Du har vidare rätt till rättelse av eventuellt felaktig information eller om den inte varit komplett.

Du har vidare rätt att bli raderad, d v s att de insamlade personuppgifterna raderas förutsatt att de inte är nödvändiga med hänsyn till det ursprungliga syftet med registreringen. Vid förfrågan om radering kan eventuella skyldigheter att behålla informationen registrerad med hänsyn till lagstiftning hindra oss att omedelbart radera uppgifterna.

För uppgifter registrerade för ansökan om bostad gäller att dessa raderas omedelbart efter att besked om att man ej önskar kvarstå som sökande lämnats. I en sådan situation finns ingen grund för fortsatt lagring av uppgifterna.

Denna policy är antagen 2019-06-06
EHCC Fastigheter AB

Kontakta EHCC Fastigheter

Du är alltid välkommen att kontakta oss – vare sig Du är nuvarande eller blivande hyresgäst hos oss.

Vårt kontor ligger på Ödtorpsgatan 1 i Tibro och vi har öppet för besök torsdagar 9.00 - 16.00, Övrig tid enl. överenskommelse.
Telefontid måndag till torsdag 09:00-15:00
Fredag 09:00-12:00

Telefonnummer kontorstid 0504–61660 efter kontorstid vårt journummer 0504–495585.

Om Du vill besöka oss för att prata lägenheter eller industrilokaler är det bäst om

  • Du ringer 070-321 90 24 för att boka en tid med Stefan Johansson som är uthyrningsansvarig för våra lägenheter.
  • Du ringer 070-996 16 60 för att boka en tid med Bengt-Inge Carlsson som är uthyrningsansvarig för våra industrifastigheter och lokaler.

Vinterförvaring

I torra och fina lokaler kan vi förvara din: Husvagn, Båt, Bil, MC mm.

För mer information ring: 0504-61660