För hyresgäster

Ladda ner vår pdf med nyttig information till dig som flyttar in.

Till dig som flyttar in

När får du flytta in?

I ditt hyresavtal står det från vilket datum ditt kontrakt gäller. Du får flytta in (= din tillträdesdag är) från kl. 14.00 denna dag. Observera att om tillträdesdagen infaller på en lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag får du flytta in från kl. 14.00 nästföljande vardag.

Ett exempel: ditt hyresavtal börjar gälla den 1 augusti, som är en lördag. Du får då flytta in från kl. 14.00 måndagen den 3 augusti.

Lägenheten ska vara städad vid din inflyttning

När du flyttar in i din nya lägenhet ska den avflyttande hyresgästen ha gjort en grundlig städning. Likaså ska lägenhetens förråd vara tömt och städat, liksom balkong/uteplats.

I avflyttningsstädningen ingår även att fönstren ska vara putsade, spisen och väggarna bakom spisen ska vara rengjorda etc.

EHCC Fastigheter påpekar för alla avflyttande hyresgäster hur viktigt det är att lämna sin lägenhet väl städad. Tyvärr kan en och annan inflyttande hyresgäst mötas av en ostädad lägenhet. Om du råkar ut för detta ska du inte börja städa själv, utan kontakta först vår fastighetsadministratör, 070-321 90 24

OBS! Om du tar emot lägenhetsnycklarna och flyttar in innan tillträdesdagen, kan du inte klaga på städningen till EHCC Fastigheter, utan får acceptera om lägenheten är dåligt städad.

Kontrollera besiktningsprotokollet noggrant.

Den lägenhet du flyttar in i övertar du i befintligt skick – såvida inte annat avtalats. Tillsammans med hyresavtalet får du därför en kopia på den lägenhetsbesiktning som redan har gjorts. Eventuella skador och onormalt slitage finns noterade i protokollet, men inte normala förslitningar.

Eventuella skador och onormalt slitage åtgärdas av EHCC Fastigheter, men du kan inte räkna med att få reparerat/målat/tapetserat direkt vid din inflyttning. Självklart lagar vi väsentliga fel direkt (t.ex. en trasig spis), men övriga åtgärder kan dröja mellan tre och sex månader från din inflyttningsdag.

Vi ber dig att noga kontrollera om du har några fel/skador, som inte redan finns noterade i besiktningsprotokollet. När besiktningen gjordes var lägenheten möblerad. Fastighetsvärden, som besiktade lägenheten, kan därför ha missat något. Den avflyttande hyresgästen kan dessutom ha orsakat skador vid sin utflyttning. Kontrollera därför att det t.ex. inte finns sprickor i handfatet.

Om du upptäcker fel i lägenheten, som inte omnämns i protokollet, måste du anmäla dem till vår fastighetsadministratör, senast inom 8 dagar från din tillträdesdag. Du riskerar annars att bli ersättningsskyldig för någon skada, som den avflyttande hyresgästen är skyldig till, den dagen du själv avflyttar.

Även vid direktbyten utför vi avflyttningsbesiktningar för att kontrollera lägenheternas status.

Bo i hyresrätt – skyldigheter och rättigheter

 • Som hyresgäst skall Du erlägga månadshyran i förskott, senast sista vardagen före ny kalendermånad. Vänligen notera att om betalning sker på annat vis än den bankgiroblankett som medföljer hyresavierna måste OCR-nummer anges.
 • Kontakta alltid EHCC om Du får problem med att betala hyran i tid.
 • Andrahandsuthyrning tillåts efter att tillstånd inhämtats från hyresvärden.
 • Om två sammanboende flyttar isär och den ene önskar överta kontraktet ensam går det bra om bostaden är anskaffad för gemensamt bruk och att man varit sammanboende under s k äktenskapsliknande former. Hyresvärden ska också skäligen kunna godkänna den kvarboende som hyresgäst.
 • Hänsyn ska visas mot grannar och andra närboende. ”Festande” får ske vid enstaka tillfällen och ska hållas på rimlig nivå. Vid regelbunden upprepning kan både grannars och hyresvärds tålamod tryta och uppsägning och i värsta fall
  vräkning kan ske. Festa hur mycket Du/Ni vill, bara inte omgivningen störs.
 • Målning och tapetsering får ske utan hyresvärdens tillstånd. Arbetet måste dock vara fackmässigt gjort. Om så inte är fallet kommer detta att noteras vid avflyttningsbesiktning och ersättningsskyldighet uppkomma.
 • Husdjur är välkomna i lägenheterna under förutsättning att de hålls efter så inte grannar upplever besvär.
 • Uppsägningstiden för en hyresrätt är tre månader, se uppsägning/avflyttning i menyn. Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid.
 • Glöm ej att skaffa en hemförsäkring!

Visst får jag ha på musik till kl 23:00?
Alla boende är skyldiga att visa hänsyn! Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från fastighetsägaren kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensam utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan 22:00 och 07:00, inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo.

Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar.
Låt inte heller barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten. Hyresgäst som trots påpekande missköter sig mister sin hyresrätt.

Fest?
Om du skall ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Vad skall jag göra om jag blir störd av en granne?
Ta kontakt med den som är orsaken och tala på ett lugnt och vänligt sätt om att du blir störd.
Ofta kan situationen lösas direkt. Hjälper inte detta så kontakta EHCC så kontaktar vi den som stör.

Hur gör jag med soporna?
Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Kartonger kastas i grovsoprummet eller på annan anvisad plats om sådan finns.
Vid sopstopp, ring fastighetsskötaren i enlighet med vad som anslagits i det trapphus där du bor.

Rökning?
Rökning är förbjudet i alla allmäna utrymmen som hissar, tvättstuga, trapphus mm.
För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken.

Vatten?
Tappa inte upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten nattetid.
Naturligtvis vet du också att man inte får spola ner annat än toalettpapper i wc-stolen.

Förråd?
Källar- och vindsförråd är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen kontakta oss. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet.
Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar skall alltid vara stängda.

Fyrverkerier?
För allas säkerhet och trevnad vädjar vi till våra hyresgäster att undvika fyrverkeipjäser och smällare i anslutning till den fastighet ni bor i.

Parabolantenn?
Tyvärr är det inte tillåtet att utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på tak, fasad eller balkongräcke.

Får jag parkera min motorcykel på gården?
Nej, motorcyklar skall parkeras på p-plats.
Det är förbjudet att parkera motorcyklar på grönytor, i porthus, på gårdar eller utmed husfasaderna i av EHCC förvaltade fastigheter. Detta på grund av brandrisken, besvärande avgaser, störande buller samt försvårande av fastighetsskötsel och renhållning.

Får man hänga blomsterlådor på utsidan av balkongen?
Nej, blomsterlådor skall ur säkerhetssynpunkt hängas på insidan av balkongen.

Får jag piska mattor på balkongen?
Nej, det kan störa dem som bor runt omkring.

Måste jag städa min lägenhet?
Som hyresgäst är man skyldig att sköta sin lägenhet genom att städa och hålla den snygg.
En smutsig lägenhet kan dra till sig ohyra. De flesta ytor tvättar du av med vatten och ett milt rengöringsmedel. Golvytor, inklusive parkett, rengörs lättast genom våttorkning.
Tänk på att linoleumgolv skadas av för mycket och hett vatten.
Ge dig inte på taktvätt utan att rådgöra med EHCC först. En misslyckad taktvätt kan ge ett flammigt tak.

Får jag själv göra förändringar i lägenheten?
Nej, du får inte göra några förändringar i lägenheten (t ex målning, tapetsering, nytt golv mm.) utan att ha fått skriftligt tillstånd av EHCC.

Får jag installera en tvätt eller diskmaskin i lägenheten?
Nej, inte utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd. Alla fasta installationer måste göras av fackman.
El-fel och vattenskador är ofta dyrbara skador och ljudet från dessa maskiner leder ofta till störningar hos dina grannar.

Om lägenheten skadas?
Grannens barn åker skridskor i ditt vardagsrum och repar hela golvet. Målaren som hjälper dig att tapetsera gör ett dåligt jobb och skadar både väggar och tak. Dina inneboende har fest som går snett och delar av kök och badrum blir sönderslagna. Vem skall då betala för reparationerna?

Vid onormalt slitage och vållande av skada i lägenheten är det enligt hyreslagen hyresgästen som är ersättningsskyldig. Du ansvarar också för skador som uppkommer om någon som tillhör hushållet, eller gästar dig, uppträtt vårdslöst. Du ansvarar också för skador som inneboende eller externa hantverkare orsakat.

Om något går sönder – vem betalar?
Vid onormalt slitage och vållande till skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig.
Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t ex externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

För mer om vad som gäller hänvisar vi till hyreslagen.

Vad är onormalt slitage?
Hur många tavlor och hyllor får man hänga upp på väggarna egentligen? Svaret är enkelt, hur många man vill. När du skall flytta besiktigas lägenheten. Om du orsakat onormalt slitage kan du bli skyldig att återställa lägenheten som den var när du flyttade in.
Vad som är onormalt slitage avgör besiktningsmannen.

Vad finns för regler beträffande hundar och andra husdjur?
Av hänsyn till hundrädda personer, andra djur och allergiker skall hunden vara kopplad inom bostadsområdet. Hundar och andra husdjur får inte heller vistas lösa i trappor och källare.

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Ägaren är ansvarig för att plocka upp ev spillning.

Om en hund släpps lös eller uppfattas som hotande, skall detta anmälas till EHCC som en störning.
I störnigsärenden tar EHCC kontakt med den störande och den som anmält störningen.
I förlängningen kan ett störningsärende leda till uppsägning av hyresrätten.

Vad skall jag som har katt tänka på?
Kattdjur är för många starkt allergiframkallande och får bla därför ej vistas i inomhus eller gemensamma utrymmen. Du bör ha s k klösbrädor i din lägenhet så att katten har något annat än tapeter och väggar att klösa på. Katthår i avloppet orsakar lätt stopp, så vi ber dig att vara noga med att kamma och borsta din katt speciellt när den fäller.

Vi avråder från att ha mer än en katt i lägenheten.

Kattsand får absolut inte slängas i toalettstolen, då den blir som cement i avloppsrören och orsakar svåra stopp i avloppsstammarna. Med risk att vatten kan stiga i avloppet och svämma över lägenheterna.

Har EHCC några regler vad gäller rökning?
Rökning inomhus bör undvikas då röken stiger rakt upp till grannen. Stör din rökning andra grannar så bör du ändra dina vanor och enbart röka utomhus.

Får jag grilla på balkongen?
Nej, det är inte tillåtet hos EHCC, varken med elgrill, gasolgrill eller kolgrill.

Får jag grilla på gården?
Inom fastighetsområden i EHCC förvaltning råder inget generellt förbud mot grillning. men tänk på att visa hänsyn mot grannarna och att vara mycket aktsam – en grill startar lätt en brand.

Jag har varit bortrest en tid och det luktar avlopp i lägenheten, vad gör jag?
Troligen har vattnet i vattenlåsen dunstat, så tappa upp lite vatten i handfatet, diskbänken, dusch eller badkar och spola i toaletten så slipper du problemet.

Jag har låst mig ute, vad gör jag?
Kontakta din fastighetsskötare i första hand och EHCC i andra hand så får du hjälp med åtgärden som du själv kommer att bli debiterad för.

Vart ringer jag för att göra felanmälan utanför kontorstid?
I samtliga trappuppgångar skall det finnas ett anslag med aktuella nummer till fastighetsskötare och eventuellt journummer.

Att hyra ut i andra hand

Andrahandsuthyrning tillåts efter att tillstånd inhämtats från hyresvärden.

Ladda ner ansökan för uthyrning i andra hand (pdf). Ansökan andrahandsuthyrning 1

  Ansökan om andrahandsuthyrning

  Jag/vi ansöker om att hyra ut min/vår lägenhet i andra hand.
  Andrahandshyresgäst


  Information och vår policy om överlåtelse av hyreskontrakt

  Information om överlåtelse av hyreskontrakt
  Du som hyresgäst har under vissa förutsättningar rätt att överlåta ditt hyreskontrakt. Nedan finns information om vad som krävs för att få överlåta hyreskontraktet samt vad en ansökan behöver innehålla. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära överprövning av beslutet hos Hyresnämnden.

  Bodelning
  Om det finns en bodelning mellan makar/sambor kan den bifogas ansökan. Det gäller överlåtelse mellan makar och sambor vid separation. Lägenheten behöver vara anskaffad för gemensamt bruk samt att sammanboendet pågått i minst sex månader.

  Överlåtelse till närstående
  Det är möjligt att överlåta hyreskontraktet till en närstående, såsom närmare släkting, sambo, make, maka under förutsättning att parterna har bott tillsammans och haft gemensamt hushåll under de senaste tre åren. Den som önskar ta över hyresavtalet behöver uppfylla Mitthems kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst. Till ansökan behöver personbevis från skatteverket bifogas och den nuvarande hyresgästen behöver styrka sitt nya boende.

  Båda parter är kontraktsinnehavare
  Då det finns två hyresgäster på avtalet och den ena parten säger upp har den andra parten rätt att ta över kontraktet under förutsättning att hen kan klara sina skyldigheter som hyresgäst. Den avflyttande hyresgästen behöver styrka sin nya adress.

  Uppsägning

  Om Du av en eller annan anledning vill säga upp kontraktet på din lägenhet ska detta ske skriftligen, antingen via e-post till info@ehcc.se eller per post.

  Om Du har tillgång till Ditt hyreskontrakt kan Du istället skicka oss ditt exemplar av kontraktet med påskriven baksida där plats finns för underskrift vid uppsägning.

  Vi skickar alltid en skriftlig bekräftelse på uppsägning – bevaka detta noga så ingen missuppfattning sker eller att den skriftliga uppsägningen kommit bort på vägen.

  Vi ber Er notera att vi under uppsägningstiden har rätt till, efter överenskommelse, att visa lägenheten för nya hyresgäster. Uppsägningstid räknas alltid som tre månader från uppsägningsmånadens sista dag, d v s uppsägning den 20/5 ger avflyttning 31/8.

  När Du flyttar från EHCC vill vi komma in i lägenheten och besiktiga den efter Dig. Genom detta förfarande uppdateras vi om skicket på lägenheten i stort samt skyddar dig och inflyttande hyresgäst mot eventuella tvister om uppkomna skador, etc.

  Ring 070 – 321 90 24 i god tid innan avflyttning för att beställa besiktningstid.

  Utelåsning

  Vid utelåsning kan vi via EHCC´s Fastighetsjour erbjuda hjälp med upplåsning på kvällar och helger.

  Fastighetsjouren nås på 0504-49 55 85 och tar ut en avgift om 500:- inkl. moms för servicen.

  Felanmälan

  Även om vi har höga ambitioner när det gäller att skapa trivsel och trygghet för våra hyresgäster, kan vi inte gardera oss mot allt. Ibland händer det tyvärr att saker och ting går fel – men om du anmäler felet så lovar vi att göra vårt bästa för att snabbt åtgärda det.

  Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:
  Ring 112 och tillkalla hjälp via SOS Alarm!

  Skadedjur
  Anticimex.se eller 075-245 10 00  / Ni kan Gärna Kontakta vår fastighetsadministratör

  TV & data
  TV eller Bredband i Tibro, vid fel kontakta er tjänsteoperatör eller

  Tibroenergi telefon: 0504-44 04 40
  E-post: kundtjanst@tibroenergi.se

  Felanmälan Sappa Telefon: 0774 – 444 744
  E-post: hej@sappa.se

  TV eller Bredband i Mariestad, Hova, Moholm, vid fel kontakta
  Vid fel på ert bredband eller tv kontakta er internetleverantör.

  TV eller Bredband i Tidan, vid fel i Skövde stadsnät, kontakta er tjänsteoperatör
  http://skovde.openuniverse.se/skovdestadsnat/
  Tel: 0770-825555

  Felanmälan vid ej akuta ärenden:

  Telefonnr till Vaktmästare i respektive område:
  Tibro, Lidköping, Mariestad och Skövde: 070-321 90 24
  Tidan och Moholm: 070-996 16 69
  Hova, Älgarås, Svartå och Säffle: 070-996 16 63

  Felanmälan vid övriga akuta ärenden:
  Ringer du vår fastighetsadministratör, 070-321 90 24. Därifrån administreras all fastighetsservice oavsett det gäller vår egen personal eller utomstående service.

  Fastighetsjour:
  Vid fel utanför kontorstid hänvisar vi till
  Fastighetsjour som nås på tel. 0504-49 55 85
  Vår ambition är att åtgärda felet så snabbt som möjligt.

  E-post går också bra att skicka på felanmalan@ehcc.se eller fylla i formuläret nedan.

   Kontakta EHCC Fastigheter

   Du är alltid välkommen att kontakta oss – vare sig Du är nuvarande eller blivande hyresgäst hos oss.

   Vårt kontor ligger på Ödtorpsgatan 1 i Tibro och vi har öppet för besök torsdagar 9.00 – 16.00, Övrig tid enl. överenskommelse.
   Telefontid måndag till torsdag 09:00-15:00
   Fredag 09:00-12:00

   Om Du vill besöka oss för att prata lägenheter eller industrilokaler är det bäst om

   • Du ringer 070-321 90 24 för att boka en tid med Stefan Johansson som är uthyrningsansvarig för våra lägenheter.
   • Du ringer 070-996 16 60 för att boka en tid med Ingemar Andersson som är uthyrningsansvarig för våra industrifastigheter och lokaler.

   Kontakta EHCC Fastigheter

   Du är alltid välkommen att kontakta oss – vare sig Du är nuvarande eller blivande hyresgäst hos oss.

   Vårt kontor ligger på Ödtorpsgatan 1 i Tibro och vi har öppet för besök torsdagar 9.00 - 16.00, Övrig tid enl. överenskommelse.
   Telefontid måndag till torsdag 09:00-15:00
   Fredag 09:00-12:00

   Telefonnummer kontorstid 0504–61660 efter kontorstid vårt journummer 0504–495585.

   Om Du vill besöka oss för att prata lägenheter eller industrilokaler är det bäst om

   • Du ringer 070-321 90 24 för att boka en tid med Stefan Johansson som är uthyrningsansvarig för våra lägenheter.
   • Du ringer 070-996 16 60 för att boka en tid med Bengt-Inge Carlsson som är uthyrningsansvarig för våra industrifastigheter och lokaler.

   Vinterförvaring

   I torra och fina lokaler kan vi förvara din: Husvagn, Båt, Bil, MC mm.

   För mer information ring: 0504-61660